Friday, 2 November 2012

Nota

Topik 4: Wang
Wang hingga RM10,000

         1. Wang Malaysia:
Nilai bagi wang kertas: RM100, RM50, RM10, RM5, RM2 dan RM1
Nilai bagi duit syiling: 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen
Penukaran: RM1 = 100 sen

         2. Membaca dan menulis nilai wang:
(a) RM468 dibaca sebagai “empat  ratus enam puluh lapan ringgit”.
(b) RM720.47 dibaca sebagai “tujuh ratus dua puluh ringgit empat puluh tujuh sen”.

         3. Penambahan dan penolakan:
(a) RM3,684 + RM920.75 = RM4,604.75

         4. Hasil darab dan hasil bahagi:
(a) RM927.53 × 9 = RM8,347.77

Followers

Follow by Email