Lembaran Kerja


Lembaran Kerja (Latihan Kertas 2)

      1 .   Ali mempunyai RM3,529. Dia ingin membeli sebuah perabot yang berharga RM1,537.80.
           Berapakah wang bakinya?

      2.      Ah Meng mempunyai RM2,400. Dia membeli sebuah almari dengan harga RM1,152.20.  Berapakah wang yang masih tinggal?

Bulan
Ogos
September
Pendapatan
RM2,859.70
RM3,547.60 3.      Jadual tersebut menunjukkan pendapatan Azmin dalam dua bulan. Cari perbezaan pendapatannya bagi  bulan Ogos dan September?


      4.       Harga sebuah televisyen Plasma berharga RM6,888.80. Siti membayar RM5,000 kepada 
            jurujual. Berapakah wang yang masih belum bayar?

      5.      Jumlah harga sebuah hawa dingin dan sebuah pembersih vakum ialah RM4,107.40. Kedai 
            tersebut menjual hawa dingin yang berharga RM3,188. Berapakah harga pembersih    vakum tersebut?
      
l      6.  Harga sebuah motosikal ialah  RM 4380.50.  Kemudian, motosikal itu dijual dengan harga 
           RM 2010. Berapakah kesusutan nilai bagi motosikal itu?         Selamat menjawab soalan!

No comments:

Post a Comment

Followers

Follow by Email